Óvatos pénzügyi tervezés, optimista várakozás Hévízen

Óvatos pénzügyi tervezés, optimista várakozás Hévízen

  10 Mar 2021

A képviselő-testület tagjaival, hivatali munkatársakkal, más szakemberekkel folytatott egyeztetés eredményeként fogadta el Hévíz város 2021. évi költségvetési rendeletét Papp Gábor polgármester. Mindezek nyomán 6 milliárd 135 millió forintos bevételi és kiadási főösszegben lett meghatározva az idei gazdálkodás, tartalék képzésével együtt. A részletekről sajtótájékoztatón beszélt Papp Gábor. Mint mondta, az összeg jelentős része: azaz 3 milliárd 156 millió forint a kormány által nyújtott, a város beruházásaihoz szükséges pályázati támogatásokat tartalmazza. E támogatások segítségével újul meg a város közlekedése, termelői piactere, indulhat el a városközpont átalakítása, valamint fejeződhet be a parkolási rendszer modernizálása és a térfigyelő kamerarendszer teljessé tétele, valamint a Vörösmarty utca megújítására is sor kerülhet.

Anyagi pótlások a fejlesztésekhez

– Számos pályázatunkhoz szakminisztériumoktól plusz forrásokat is igényeltünk és kaptunk – emelte ki a polgármester. Hangsúlyozta továbbá: – Kardinális kérdés volt a város működési bevételeinek racionalizálása. Ahhoz, hogy Hévíz a pandémia okozta gazdasági károkat kezelni tudja, illetve a város hosszú távú stabil működését biztosítsa, a működési kiadások átvizsgálása, szükség szerinti csökkentése lehetett és lehet csak a megoldás. A 2020-as évhez viszonyítva a működési kiadások tekintetében a város 447 millió forint költségcsökkentést tudott elérni, részben az intézmények és az ellátott feladatok teljes átszervezésével, részben a bér- és dologi kiadások csökkentésével.
A városvezető részleteiben is ismertette a múlt évi tervszámokhoz képest a mérséklési arányokat:
– A tavalyi eredeti tervezéshez viszonyítottan a személyi juttatások és járulékai 1 milliárd 246 millió forintról 1 milliárd 39 millióra csökkentek, ez 207 milliós megtakarítás. A dologi kiadások 1 milliárd 176 millióról 1 milliárd 76 millióra csökkentek, 100 millió forint megtakarítást elérve. Jelentősen mérséklődtek az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásaink, ezek érintettje zömmel a Hévíz-Balaton Air­port és a Hévízi Sportkör, továbbá számos helyi egyesület, alapítvány, valamint városi kiadványok készítése. Mindezekre 319 millió forint helyett 166 millió szerepel az idei évi költségvetésben, 153 millió forint csökkentést elérve.

Takarékosabban hatékonyabban

Valamennyi intézményt érintő átszervezésekkel 30 álláshelyet megszüntetve 200 főre redukálták az önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát, figyelembe véve a turisztikai forgalom visszaesésével arányos feladat csökkenést.

– Az intézkedések az eddiginél jóval takarékosabb, s reményeink szerint hatékonyabb működést tesznek lehetővé – tette hozzá Papp Gábor. – Ahol mód nyílt rá, státuszok megszüntetésével, s figyelembe véve az idei és jövő évi nyugdíjazási rendet is az üresen maradt álláshelyek betöltetlenségével tudtuk ezt elérni, egyes intézményeknél áthelyezések történtek, de sajnos elbocsátásokkal is számolni kellett. Az átszervezés egyik lényeges lépése volt a HÉVÜZ Kft. létrehozása. A cég elsősorban a város parkolási rendszerének működtetésére hivatott, ám több, eddig a GAMESZ által kezelt feladatot vesznek át, a GAMESZ-nél a városszépítési feladatok maradnak.
Az idei év bevételeit a tavaly realizálódottal kalkulálták. Eszerint 320 millió forint a központi költségvetésből származó forrás, a három legjelentősebb adóbevétel pedig összesen 749 millió forint, amiből az építményadó 224, az idegenforgalmi 284, az iparűzési 241 millió forint. A pandémia miatt kialakult helyzet oldódásával, és a szigorítások eltörlésével az intézményi térítéseket, a parkolási díjakat és az adópolitikát is felülvizsgálja a város idén a 2022. évre vonatkozóan is, tekintettel arra, hogy ezek a korlátozások közel 100 millió forint bevétel kiesést jelentenek.

650 millió forint tartósan hiányzik

A polgármester rámutatott továbbá, hogy az üdülőhelyi díjat kiegészítő támogatásra a pandémia elmúltával sem számíthat a város, így a szolidaritási hozzájárulással együtt a megszokottakhoz képest 650 millió forinttal lesz kevesebb a bevétel, ezért legalább ilyen összegű tartós kiadáscsökkentést kell elérni.
– De hiszünk abban, hogy a járvány elmúltával a turisztikai szektorban jelentős verseny indul meg. Ez a piac teljes átrendeződéséhez vezethet, a vállalkozások és a város bevételei nőhetnek. A versenyben maradáshoz minden helyi szereplő aktivitására szükség van. A lehetőségeinkhez mérten most kell igazán beruházni, ezért az önkormányzat eltökélt abban, hogy a megkezdett, a kormányzat és az Európai Unió által is támogatott fejlesztéseket befejezze és újabb pályázati forrásokat nyerjen el – mondta az óvatos pénzügyi tervezés melletti optimista várakozásra utalva Papp Gábor.
Horányi Árpád